Mga Video ng Pen Assembly Machine

PAGKAKAROON MACHINE PARA SA REFILLPAGKAKAROON MACHINE PARA SA REFILL
INK CARTRIDGE PACKING MACHINEINK CARTRIDGE PACKING MACHINE
REFILL ASSEMBLY MACHINEREFILL ASSEMBLY MACHINE
PAPER CUTTER ASSEMBLY MACHINEPAPER CUTTER ASSEMBLY MACHINE
PEN ASSEMBLY MACHINEPEN ASSEMBLY MACHINE
FINE LINER PEN TIP ASSEMBLY MACHINEFINE LINER PEN TIP ASSEMBLY MACHINE
BALIKANG PEN ASSEMBLY MACHINE (MAY SPRING)BALIKANG PEN ASSEMBLY MACHINE (MAY SPRING)
SHARPENER ASSEMBLY MACHINE (SEMI-AUTO)SHARPENER ASSEMBLY MACHINE (SEMI-AUTO)